Huimiao Zheng

Headshot of Huimiao Zheng

Huimiao Zheng

PhD Student, Department of Management

513-556-5399