Huimiao Zheng

Headshot of Huimiao Zheng

Huimiao Zheng

PhD Student, Department of Management

3330.09 Carl H. Lindner Hall

513-556-5399